Công ty cổ phần Vĩnh Thái tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 5 Đường Ts 13 Kcn Tiên Sơn - Từ Sơn

Điện thoại: 02413714170

Website: vioa.com.vn - vinhthai.com.vn

Công ty cổ phần Vĩnh Thái hình thành và phát triển tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh từ năm 2004. Công ty chuyên doanh sản xuất về lĩnh vực điện dân dụng, các loại quạt điện, thiết bị chiếu sáng, máy bơm nước .... Công ty đã áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và công bố hợp quy các loại quạt điện từ ngày 02/01/2011.
Website: vinhthai.com.vn - vioa.com.vn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần Vĩnh Thái Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần Vĩnh Thái

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn