Công ty Cổ phần Xây dựng Chánh Nghĩa

Công ty Cổ phần Xây dựng Chánh Nghĩa (Chanh Nghia Construction joint stock Company) tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Chánh Nghĩa được thành lập năm 2013 với Giấy chứng nhận cấp phép mã số 3702194418 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.
Công ty Cổ phần Xây dựng...
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Xây dựng Chánh Nghĩa đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn