CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN PHÙNG

Our company (located in Hanoi, Vietnam) provides SteelDetailing, high quality erection and shop drawing for structural andmiscellaneous steel detailing based on US and BS standard.

We are having some big clients from developed countries likeUS, Singapore, Korea... We have been expanding our international business bycreating a network that can connect us to...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN PHÙNG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn