Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 2/14 - 2/16 Hàm Nghi Q1

Điện thoại: 08391516060

Website: http://www.congthanhgroup.com/v3/

http://www.congthanhgroup.com/v3/

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn