Công ty CP Anpha-AG

Tên công ty : Công ty Cổ Phần ANPHA - AG
Tên tiếng anh : ANPHA - AG Joint Stock Company
Tên viết tắt : ANPHA - AG JST Co
Công ty có vốn 100% Nhật Bản.
Lĩnh vực hoạt động:
- Cung cấp dịch vụ kho lạnh, các dịch vu liên quan đến kho lạnh...
- Dịch vụ vận tải.
- Logistic
Chia sẻ
Công ty CP Anpha-AG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn