Công ty CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 08A Lê Lai - Pleiku - Gia Lai

Website: http://www.vna-insurance.com

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)
vna-insurance.com
Sơ lược về công ty:
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với số vốn điều lệ là 500 tỷ VNĐ được thành lập theo Giấy phép số 49 GP/KDBH ngày 23/04/2008 của Bộ Tài chính. Công ty bao gồm 05 cổ đông sáng lập viên là các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn:
1.Tổng công ty Hàng không Việt Nam,
2.Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoảng sản Việt Nam,
3.Tổng công ty lắp máy Việt Nam,
4.Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội,
5.Công ty cổ phần Nam Việt.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không chuyên kinh doanh các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, gồm:

1. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:
- Bảo hiểm hàng không;
- Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;
- Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không;
- Bảo hiểm xe cơ giới;
- Bảo hiểm cháy, nổ;
- Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu;
- Bảo hiềm trách nhiệm chung;
- Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;
- Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

2. Kinh doanh tái bảo hiểm:
- Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

3. Các hoạt động đầu tư:
- Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.
4. Mục tiêu phát triển của Công ty:
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không hướng tới môi trường làm việc tiên tiến, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn