Cong ty CP co khi banh keo GIA DO tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Kcn Kien Hung Ha Dong Ha Noi

Website:

Cong ty CP co khi banh keo Gia Đô thanh lap tu nam 2006 chuyen san xuat cac loai may lam banh keo khuan mau banh keo..moi viec co khi ve nganh banh keo. Hien nay do nhu cau tieu dung cua con nguoi ngay cang nang cao, chung toi quyet dinh mo rong thi truong, di doi voi no la mo rong san xuat vi vay hien nay chung toi can tuyen them doi tac lam viec chuyen ve nganh banh keo va tuyen cong nhan co khi:
I Kinh doanh
vi tri: nv
so luong: 3
tuoi:20-30
thoi gian :toan thoi gian
Luong thoa thuan (thu viec 1 tuan) co tro cap + thuong
II Ky thuat
vi tri : Cong nhan co khi (tho tiện, gò, Hàn) chua biet nghe duoc dao tao mien phi
so luong: 5
tuoi: 18_35
thoi gian:8h/ngay
Luong thoa thuan (thu viec 1 tuan) co tro cap + thuong

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty CP co khi banh keo GIA DO đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn