Công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

Website:

Công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam là 1 doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất cơ khí , hàng phụ trợ như:Các sản phẩm phục vụ ngành viễn thông, điện , các sản phẩm cơ khí....

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn