Công ty CP Công Nghiệp Hóa Chất Tây Ninh

Công ty sản xuất các chất tạo ngọt như: Glucose, Sorbitol
Các ứng viên vui lòng gửi Hồ sơ về địa chỉ:
- Phòng Tổ chức hành chính –Công ty CP Công nghiệp Hoá chất Tây Ninh
- Địa chỉ trụ sở công ty: Cụm Công nghiệp Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh
- Địa chỉ liên hệ: Số 516, đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0276 3738 566 Fax: 066 3738 568
- Email: Sorbitol@sorbitol.com.vn Web: sorbitol.com.vn
Chia sẻ
Công ty CP Công Nghiệp Hóa Chất Tây Ninh đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn