CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 128 Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. TPHCM

Website: http://www.zghzkg.com/zghzkg/index.do

"公司简介内容:禾中集团是一家复合型现代化大型企业集团。主要业务涉及金融、互联网、农业、文化等相关产业。集团全资控股三十余家子分公司,注册总资本 4.32亿美金。
Giới thiệu sơ lược về công ty: Tập đoàn Hòa Trung là tập đoàn phức hợp có quy mô lớn, với xu hướng quốc tế hóa. Hòa Trung kinh doanh trên nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực trọng tâm là tài chính, internet, nông nghiệp, văn hóa. Hiện tập đoàn có hơn 30 công ty con với số vốn đăng kí lên đến 432 triệu đô."
Đường link tham khảo & các hạng mục sẽ triển khai đầu tư tại VN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzODY1MDUzNQ==&mid=2247483732&idx=1&sn=7c01835a1576c5c923915f9f3418605d&chksm=e937549cde40dd8acedbd84b7f401062f4144136405ef4e3455da74c8ba859044ae502ca899e#rd
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzODY1MDUzNQ==&mid=2247483765&idx=1&sn=6f8d61a83714e8b72fd4282653ddab07&chksm=e93754bdde40ddab49f40c9fda66a8b28d6577f4a58ce1cfb97e3655cdff8faff0ffb67791ac#rd

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM Tuyển dụng

Đã tìm thấy 11 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Giám Đốc Nông Nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 14-04-2017
Chuyên Viên Phân Tích Dự Án

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 10-12 triệu 31-03-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 12-15 triệu 06-04-2017
Biên Tập Viên Tiếng Trung

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 10-12 triệu 31-03-2017
Giám Đốc Bộ Phận Du Lịch

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-03-2017
Chuyên Viên Marketing / Pr

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 10-12 triệu 31-03-2017
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-03-2017
Giám Đốc Nông Nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-03-2017
Kế Toán Trưởng (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-03-2017
Chuyên Viên Bất Động Sản

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 10-12 triệu 31-03-2017
Giám Đốc Bất Động Sản

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÒA TRUNG VIỆT NAM

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 31-03-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn