Công Ty CP Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 8 cầu Dậu, kim giang, Thanh liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Website: www.thanglongosc.com

Công ty CP đầu tư và HTQT Thăng Long (THANG LONG OSC) là doanh nghiệp được Bộ lao động TB & XH cấp phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo Giấy phép số 345/LĐTBXH-GP

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty CP Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Thăng Long đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn