Công Ty CP Dich Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ THT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THT
Tầm nhìn
Trở thành thương hiệu uy tín, có sự khác biệt nổi trội với vị thế cạnh tranh đứng đầu trong ngành dịch vụ kĩ thuật, nhờ vào các năng lực cốt lõi là nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.

Sứ mệnh
Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và lợi ích tốt nhất cho nhân viên. Đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Đóng góp vào một xã hội ổn định và một nền kinh tế bền vững.

Triết lý kinh doanh
“Tất cả vì chất lượng và thoải mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là tránh nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Công Nghệ THT”
Chia sẻ
Công Ty CP Dich Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ THT đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn