Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 177/16 Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10

Điện thoại: 0838338130

Website: www.tabviet.vn

TABViet- Bước Nhảy Việt JSC là Công ty chuyên về tích hợp giải pháp Công nghệ thông tin, bảo mật hệ thống.

Với Slogan TAB - Talent & Breakthrough - Tài Năng và Bức Phá, Tabviet mong muốn cùng với các thành viên phát triển bằng tài năng sức trẻ và sáng tạo.

Website: www.tabviet.vn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet)

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn