Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 177/16 Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10

Website: www.tabviet.vn

TABViet- Bước Nhảy Việt JSC là Công ty chuyên về tích hợp giải pháp Công nghệ thông tin, bảo mật hệ thống.

Với Slogan TAB - Talent & Breakthrough - Tài Năng và Bức Phá, Tabviet mong muốn cùng với các thành viên phát triển bằng tài năng sức trẻ và sáng tạo.

Website: www.tabviet.vn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn