Công ty CP ĐTXD Hạ tầng và Giao thông tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0437914111

Website: intracom.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM) là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy thủy điện, thi công các công trình dân dụng, thủy lợi, giao thông…Hướng tương lai phát triển thành trở thành mô hình tập đoàn đa lĩnh vực.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP ĐTXD Hạ tầng và Giao thông Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP ĐTXD Hạ tầng và Giao thông

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn