Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Lợi Nguyên Đạt Việt Nam

TÊn công ty: Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Lợi Nguyên Đạt Việt Nam
Quy mô công ty: Từ 10 - 24 nhân viên;
Địa chỉ công ty: 33 Đường Nội Khu Hưng Gia I, Phường Tân Phong, Quận 7
Tỉnh/thành phố: TP.HCM

Website:
Mã Số thuế: 0311955651
Giấy phép đăng ký kinh doanh:
Chia sẻ
Công Ty CP Du Lịch Quốc Tế Lợi Nguyên Đạt Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn