Công ty CP Dược Phẩm Becamex tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: NA6, KCN My Phuoc 2, H. Ben Cat, T.Binh Duong.

Điện thoại: 06503559880

Website:

Cong ty Co Phan Duoc Becamex toa lac tai Khu Cong Nghiep My Phuoc 2, Huyen Ben Cat, Tinh Binh Duong.
Cong ty xay dung Nha may san xuat duoc pham dat tieu chuan GMP-WHO, chuan ve thuc hanh hanh san xuat thuoc theo tieu chuan cua to chuc y te the gioi. Voi qui trinh san xuat khep kin trong dieu kien ve sinh tuyet doi, nha may luon dam bao duoc 100% chat luong va muc do an toan cua san pham.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP Dược Phẩm Becamex Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP Dược Phẩm Becamex

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn