Công ty CP Genta Việt Nam

Công ty cổ phần Genta Việt Nam là nhà cung cấp các sản phẩm nẹp nhựa trát vữa, nẹp nhôm, nẹp inox và phụ kiện xây dựng hàng đầu Việt Nam.
Website: www.genta.vn
Chia sẻ
Công ty CP Genta Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn