CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ - INTERLOGISTICS
Lĩnh vực hoạt động : Logistics
- Dịch vụ hải quan, chứng từ.
- Gom hàng LCL.
- Sea Freight, Air Freight.
- Đóng kiện, vận chuyển hàng hóa.
- Kho bãi.

https://www.facebook.com/InterLOGGroup/?ref=hl
Chia sẻ
CÔNG TY CP GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn