Công ty CP Kỹ Thuật Thái Bình Dương

Công ty CP Kỹ Thuật Thái Bình Dương hoạt động trên các lĩnh vưc.
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí).
Sửa chữa máy móc, thiết bị (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí).
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp nghiệp. Cho thuê máy móc, thiết bị ngành y tế.
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chia sẻ
Công ty CP Kỹ Thuật Thái Bình Dương đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn