Công ty CP Nam Tiến

- Nhà máy của Công ty CP Nam Tiến chuyên sản xuất các loại thức ăn cho thủy sản, là đối tác gia công cho các công ty thức ăn thủy sản nổi tiếng tại Việt nam và xuất khẩu.
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.
Chi tiết: Sản xuất, gia công thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chia sẻ
Công ty CP Nam Tiến đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn