Công ty CP Nasa Media Việt Nam

Tổ hợp Giáo dục và Đào tạo SPO/Nasa Media được hình thành bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp. SPO là nền tảng khóa học trực tuyến về kỹ năng cho lãnh đạo và quản lý cấp trung với các nhóm khóa học chuyên sâu dành riêng cho cộng đồng doanh nhân Việt: Lãnh đạo - quản lý, Nhân sự, Tài chính – kế toán, Sản xuất – vận hành, Tiếp thị - bán hàng, Kỹ năng chuyên nghiệp…
Chia sẻ
Công ty CP Nasa Media Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn