Công Ty CP Nha Trang Bay (Nam Tien LAOCAI Corporation)

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động xây dựng chuyên dụng. Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước sinh hoạt. Kinh...
Chia sẻ
Công Ty CP Nha Trang Bay (Nam Tien LAOCAI Corporation) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn