Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST Tại Đà Nẵng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 39 - 41 Quang Trung - Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Điện thoại: 05113810532

Website: www.fast.com.vn

Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST Tại Đà Nẵng
+ Tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.
+ Đào tạo sử dụng phần mềm kế toán cho sinh viên các trường, các cá nhân.

Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST Tại Đà Nẵng Tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST Tại Đà Nẵng

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Kỹ Thuật Viên Tin Học (It)

Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng 5-7 triệu 26-01-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn