Công Ty CP Quảng Cáo Truyền Thông Thiên Hy Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, Số 05 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam

Website: www.chicilonmedia.com

Chicilon Media Advertising Viet Nam Joint Stock Company.

Founded September 2006 in Ho Chi Minh City with U$ 30M capital investment. Chicilon Media is one of Vietnam’s leading digital media companies.

In January 2008, DFJ Vinacapital, one of the world’s top venture capital management companies, funded additional strategic investment to support Chicilon Media’s development.

Based on an audience - centric approach, Chicilon Media is committed being the premier provider of out-of-home LED television advertising and in-elevator digital frame advertising solutions in Vietnam. With its rapid expansion, Chicilon Media currently reaches a market that includes more than 1,400 high-rise buildings, 14 airports, 100 higher premium hospitals, 29 public traffic stations, and 100 supermarkets. At present Chicilon Media’s penetration represent over 70% of all out-of-home LED media sources with its 7700 LED TVs and over 60% of all in-elevator digital frame media sources with its operated 6,700 frames.

Chicilon Media has become the nation’s most effective branding & message delivery bridge with 18-million daily impressions.


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực
Công Ty CP Quảng Cáo Truyền Thông Thiên Hy Long đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm mới Xem tất cả

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu Xem tất cả

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn