Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư P.H Nha Trang

Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư P.H Nha Trang hoạt động lĩnh vực BĐS, Xây dựng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư P.H là Tập đoàn có 06 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực chính: Xây dựng (Thi công xây lắp, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Quản lý Dự án...); Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Sản xuất VLXD; Xuất nhập khẩu.
Chia sẻ
Công Ty CP Thương Mại Đầu Tư P.H Nha Trang đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn