CÔNG TY CP TM SX VIỄN PHÚ tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Kcn Khánh An, Khánh An, U Minh Cà Mau

Website: http://vienphugreenfarm.com

Công ty CP TM & SX Viễn Phú hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng nông thủy sản đặc biệt là gạo hữu cơ (gạo đen tím đỏ và trắng) và chế biến nông thủy sản. Nhà máy ở Cà Mau Với trang trại hữu cơ 320 ha.


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY CP TM SX VIỄN PHÚ đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn