Công ty Cp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực chính như: khảo sát, tư vấn, thiết kế, kiểm định chất lượng các công trình giao thông (Cầu, Đường bộ, Cảng, Đường thuỷ); các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, công nghiệp,… Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty cần tuyển dụng thêm một vị trí làm việc tại TP.Vũng Tàu như sau:
Chia sẻ
Công ty Cp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn