Công ty CP tư vấn và tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 1604 tòa nhà OCT1, Bắc Linh Đàm, Hoang Mai, Hà Nội

Điện thoại: 08.2115050

Website:

thành lập năm 2006 chuyên cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ các chương trình biễu diễn như: ca nhạc, quảng cáo, gameshow...

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP tư vấn và tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP tư vấn và tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn