Công ty CP tư vấn và tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 1604 tòa nhà OCT1, Bắc Linh Đàm, Hoang Mai, Hà Nội

Website:

thành lập năm 2006 chuyên cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ các chương trình biễu diễn như: ca nhạc, quảng cáo, gameshow...

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP tư vấn và tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn