Công ty CP TV ĐT Cao Nguyên Xanh

Cao Nguyên Xanh (CNX IC CORP) là đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực:
Tư vấn môi trường:
- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Lập Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
- Lập đề án bảo vệ môi trường.
Chia sẻ

Việc làm Công ty CP TV ĐT Cao Nguyên Xanh tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP TV ĐT Cao Nguyên Xanh

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Kế Toán Bán Hàng Làm Việc Quận 12

Công ty CP TV ĐT Cao Nguyên Xanh

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 28-08-2019

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn