Công ty CP Vật tư Thủy Sản Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 226 Lê Lai - Ngô Quyền

Điện thoại: 031.3758102

Website:

Công ty CP Vật tư Thủy sản Việt Nam là Nhà phân phối chính thức nhãn hiệu Bia Sagota tại Hải Phòng

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP Vật tư Thủy Sản Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP Vật tư Thủy Sản Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn