Công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong Joint - Stock Company)

Les Vergers Du Mekong JSC
11 Thai Thuan, An Phu, Q.2
Since the early stages, when “Les Vergers Du Mékong” decided to put down roots in Vietnam, we’ve always made a clear choice in favour of long-term sustainable development rather than short term profit.

Because of our emphasis on healthful and uncompromising quality, we guarantee that...
Chia sẻ

Việc làm Công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong Joint - Stock Company) tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP Vườn Trái Cửu Long (Les Vergers Du Mekong Joint - Stock Company)

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn