Công ty CPĐT Nắng Ban Mai tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 1 Hoa Cau, P. 7, Quân Phú Nhuận

Website:

Công ty CPĐT Nắng Ban Mai thành lập từ tháng 1/2015, ngành nghê kinh doanh chủ yếu là cho thuê thiết bị, xe cơ giới, vật tư oto.. Kinh doanh văn phòng phẩm, đồng phục, xi măng, thép, xăng dầu...

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CPĐT Nắng Ban Mai đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn