CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )

Viet Thai International provides a dynamic and challenging work environment with tremendous opportunities for professional as well as personal growth.

Viet Thai International JSC (VTI) was established in 1998 and today has grown into one of the largest consumer marketing and multi-unit retail operators in Vietnam.

The Company’s vision is to...
Chia sẻ

Việc làm CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ ) tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
[Phở 24] Trợ Lý Quản Lý Cửa Hàng - Assistant Store Manger

CÔNG TY CPSX TM DV PHỞ HAI MƯƠI BỐN ( VIỆT THÁI QUỐC TẾ )

Hồ Chí Minh 10-12 triệu 26-10-2019

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn