Công ty Dầu Nhờn Total Vietnam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 111A Pasteur, Q.1, Tp.HCM

Website: www.total.com

Total Lubricants Vietnam is 100% subsidiary of Total S A France
4th largest Oil & Gas Company in the World, No.1 Refining and Marketing Company in Europe and Marketing Company in Africa.
Present in over 130 countries with 95, 000 employees. Total owns major brands like TOTAL, ELF and FINA.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Dầu Nhờn Total Vietnam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn