Công ty Dịch Vụ Điện Tử Software Enginneer

Chúng tôi tạo ra thương hiệu này từ cam kết của chúng tôi để thực hiện một thách thức mới để tận dụng mạng lưới kinh doanh và kinh doanh hơn 50 năm của Tập đoàn tại Singapor, để cung cấp các cơ hội mới cho khách hàng của chúng tôi trong khu vực.
Soft chịu trách nhiệm về thực thể kinh doanh của Tập đoàn trong các dịch vụ tuyển dụng nói chung và dịch vụ outsource cho các tập đoàn tài chính. Chúng tôi cung cấp tổng số dịch vụ nguồn nhân lực cho khách hàng ở mọi giai đoạn sắp xếp nhân viên, như đánh giá, thù lao và đào tạo nhân viên. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người tìm việc theo nhiều cách khác nhau để tìm được công việc phù hợp theo sở thích và kinh nghiệm cá nhân của họ. Bên cạnh các dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho RPO (Gia công quy trình tuyển dụng) và cơ sở hợp đồng / nhu cầu tuyển dụng tạm thời.
Vị thế của công ty chúng tôi với tư cách là người nắm giữ thị phần lớn tại Singgapor về nguồn nhân lực, nhân sự tạm thời và lĩnh vực quảng cáo việc làm cho chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn khu vực.
Chia sẻ
Công ty Dịch Vụ Điện Tử Software Enginneer đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn