công ty Dược phẩm MB tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Kcn Tan Binh, Q Tan Phu

Website:

Công ty Dược phẩm MB là Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thành lập từ năm 1988 chức năng sản xuất kinh doanh dược phẩm.
Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, công ty hiện có 01 nhà máy tại KCN Tân Bình, 01 chi nhánh tại Hà Nội và 02 công ty liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước và các dự án liên doanh liên kết đang triển khai thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm sinh học, mắt kính, phòng khám đa khoa.

Tài khoản chưa xác thực

công ty Dược phẩm MB đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn