Công ty Giống Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (HVB) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 206 Hùng Vương, Phường 3, Bến Tre (Trung Tâm Giống Tại Ninh Thuận).

Website: www.tomgionghvb.com

Công ty Giống Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (HVB) là thành viên của Tập đoàn Thủy sản Hùng Vương và Faquimex. HVB sản xuất tôm giống với quy mô và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. HVB sản xuất tôm bố mẹ, tôm thẻ chân trắng và tôm sú giống sạch bệnh với nguồn gốc nhập trực tiếp từ Hawaii. HVB hiện có trại giống tại tỉnh Ninh Thuận và đang xây dựng thêm một trại tôm bố mẹ và tôm giống lớn nhất Việt Nam tại tỉnh này.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Giống Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (HVB) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn