Cong ty HANVIHA tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cang Vung Ang

Điện thoại: 0393.890.906

Website:

Cong ty HANVIHA 100% vốn Hàn Quốc, Hoạt động trong linh vực : trồng rừng và sản xuất gỗ băm dăm Tại Cảng Vũng Áng - TP Hà Tĩnh

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty HANVIHA Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cong ty HANVIHA

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn