CÔNG TY ICHIHIRO VIỆT NAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lô 103,104 Kcn&kcx Linh Trung 3 Trang Bang ,tay Ninh

Website:

Công ty TNHH ICHIHIRO là công ty có vốn đầu tư 100% của Nhật Bản. Chuyên sản xuất các mặt hàng: Dệt, may khăn, may túi xách

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY ICHIHIRO VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn