CÔNG TY LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1 (Cảng VICT)

Là công ty Liên Doanh đa quốc gia, sở hữu và khai thác Cảng Container Quốc Tế Việt Nam (Cảng VICT) tại Quận 7, TP.HCM
Chia sẻ

Việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1 (Cảng VICT) tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1 (Cảng VICT)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
TRƯỞNG BỘ PHẬN THƯƠNG VỤ (CRS MANAGER)

CÔNG TY LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1 (Cảng VICT)

Hồ Chí Minh 15-20 triệu 11-06-2020

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn