Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: 02412200795

Website: http://www.ngc.pro.vn

Thực hiện tất cả mọi công việc trong ngành điện lực

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn