Công ty may Đức Giang tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 59_ Đức Giang_ Hà Nội

Điện thoại: 0983854000

Website:

công ty hoạt đông trên 20 năm về lĩnh vực may mặc

Tài khoản chưa xác thực

Công ty may Đức Giang Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty may Đức Giang

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn