Công Ty TNHH Sonion Việt Nam

Sonion produces microacoustic transducers and micromechanical components for manufacturers of hearing instruments, advanced acoustic devices, medical devices, and mobile communication devices
Sonion Vietnam with 1,600 employees working in Saigon Hi-Tech park is expanding its business in 2009.
Chia sẻ
Công Ty TNHH Sonion Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn