Công ty POSCO-VHPC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V,huyện Nhơn Trạch

Điện thoại: 0613569350

Website:

Established in 1968 in Pohang ,now Posco is known as the World’s third steelmaker which has companies worldwide.
We are Posco Vietnam processing center Co.,LTD, Posco’s 31st coil center worldwide(POSCO-VHPV)
POSCO VHPC provides the clients with the most qualified steel processing services with the most state-of-the-art equipment from Korea.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty POSCO-VHPC Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty POSCO-VHPC

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn