Công ty Samsung C&T corporation tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Liên Phú, Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393868975

Website:

Samsung C&T Corporation

Lien Phu, Ky Lien, Ky Anh, Ha Tinh

Samsung C&T Corporation là 1 thành viên của tập đoàn Samsung C&T, 1 trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong các lĩnh vực như điện tử, xây dựng…
Tháng 4 / 2012 Samsung C&T thành lập văn phòng điều hành tại Hà Tĩnh để thi công Dự Án xây dựng Cảng Sơn Dương.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Samsung C&T corporation Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Samsung C&T corporation

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn