Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Phim Hoan Khuê - HKFilm

HKFilm là một trong những công ty sản xuất phim hàng đầu Việt Nam. HKFilm có kinh nghiệm 10 năm trong hầu hết các lĩnh vực của ngành phim.
Chia sẻ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Phim Hoan Khuê - HKFilm đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn