công ty sweat fitness&yoga

Trung tâm Thể dục Thể thao SWEAT FITNESS & YOGA

Trung tâm Thể dục SWEAT FITNESS & YOGA là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ
công ty sweat fitness&yoga đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn