Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam ( Lotte Finance )

2/2017: công ty chính thức mua lại cổ phần techcombank, đổi tên thành Lotte Finance
3/2018: Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép đưa vào hoạt động, cuối 3/2018 ký kết thành công
12/2018: bắt đầu về hoạt động tại Việt Nam
Chia sẻ
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam ( Lotte Finance ) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn