Công ty TNHH 30S

Công ty TNHH 30S chuyên
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: sản xuất phần mềm
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng, phần mềm máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu; Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu; Dịch vụ cơ sở dữ liệu;
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
7310 Quảng cáo
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiets: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế website; Thiết kế ứng dụng điện thoại; Thiết kế in ấn và thương hiệu; Thiết kế đồ họa; Thiết kế website quảng cáo
Chia sẻ
Công ty TNHH 30S đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn