Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, Hà Nội

Điện thoại: 84906176750

Website: www.adenservices.com

ADEN Services Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng… cho các công ty hàng đầu Việt Nam và Quốc tế.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH ADEN Services Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn