Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, Hà Nội

Website: www.adenservices.com

ADEN Services Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng… cho các công ty hàng đầu Việt Nam và Quốc tế.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn